Pak Chok Dim Sum Restaurant百酌点心茶楼

Pak Chok Dim Sum Restaurant
Address : Jalan Dato Sheikh Ahmad, Seremban, 70200