Chit Chit Cham Cham Restaurant吉吉茶餐室

Chit Chit Cham Cham Restaurant
Address : No. 40, Jalan SL 1/3, Bandar Sungai Long, Kajang, Sungai Long, 43000