Shogun Japanese Buffet Restaurant

Shogun Japanese Buffet Restaurant
Address : S335A, Second Floor, One Utama Shopping Centre, 1, Lebuh Bandar Utama, Petaling Jaya, Bandar Utama, 47800
Phone No. : 03-7726 3770