Padi Emas Coffee House

Padi Emas Coffee House
Address : The Regency Hotel, No. 134-141, Jalan Sultan Badlishah, Kedah, Alor Setar, 05000
Phone No. : 04-733 5917