Arashi Shabu-Shabu Restaurant

Arashi Shabu-Shabu Restaurant
Address : Lot L1-01, Level 1, KSL City, Johor Bahru Town, 80250
Phone No. : 07-335 9188